ZorgSaamZorgen

Zorgen moet je doen, niet maken

Vragen van inwoners

 

Een aantal voorbeelden die ook bij u kunnen spelen:  

Ik kan niet goed uitkomen met mijn inkomen, wie kan mij helpen?

 De professional uit het Vivera Wijkteam helpt u om alles rondom de inkomsten en uitgaven op een rij te zetten. De professional is objectief en onafhankelijk, de informatie die gedeeld wordt is vertrouwelijk. Naar aanleiding van de behoefte aan ondersteuning kan gekeken worden wie dit gaat doen: een vrijwilliger of een professional van het Vivera Wijkteam. Mogelijk werken de teamleden hierbij samen met schuldhulpverlening en/of een bewindvoerder.

Ik wil graag ondersteuning bij mijn aanvraag voor een voorziening en/of PGB, bij wie moet ik zijn?

De professional uit het Vivera Wijkteam is op de hoogte van de procedure voor een  

 aanvraag en kan met u meekijken en meedenken. Zo nodig krijgt u assistentie bij het invullen van formulieren of onafhankelijke ondersteuning bij het gesprek met de Sociale Dienst Drechtsteden.

De zorg voor mijn partner wordt me te zwaar, wie kan mij ondersteunen?  

 Als u mantelzorger voor uw partner bent zijn er diverse vormen van ondersteuning mogelijk, zowel voor u als voor uw partner. De professionals in de Vivera Wijkteams zijn op de hoogte van deze vormen van ondersteuning en kunnen deze in een persoonlijk gesprek aan de orde laten komen. Wij kijken en denken mee hoe u in staat gesteld kan worden om zo optimaal mogelijk voor uw partner te kunnen blijven zorgen of denken mee als deze zorg (tijdelijk) overgenomen moet gaan worden.