ZorgSaamZorgen

Zorgen moet je doen, niet maken

In Zwijndrecht zijn Vivera Wijkteams actief. Dit zijn teams met professionals die alle inwoners van Zwijndrecht informatie, advies en ondersteuning geven over wonen, zorg, welzijn en inkomensondersteuning. Ieder gebied heeft één of meer vaste teamleden die hét bekende gezicht zijn.

Wie zijn we?

 Wij zijn bekende en nieuwe professionals die dicht bij de inwoners staan. We weten wat er in het gebied leeft en speelt. Het team bestaat uit de volgende professionals:

·    de wijkverpleegkundigen van de Zichtbare Schakel (Aafje en Internos)  

·    de ouderenadviseur van de SWOZ  

·    de consulenten van MEE (onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met een beperking)

·    de maatschappelijk werkers van Vivenz  

·    de sociaal makelaars van Diverz  

·    de Wmo-ondersteuner en de Sociaal Raadslieden van gemeente Zwijndrecht.  

En er wordt, als dat nodig is, met andere professionals samengewerkt zoals de woning- corporaties, huisartsen, (thuis)zorgorganisaties of het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). 

Wat doen we?

 Wij zijn op vaste momenten op een vaste locatie in het gebied aanwezig, pakken signalen op en  helpen  u  ook  thuis  of  als  dit  wenselijk  is. Eén  van  de  teamleden  wordt  het  vaste contactpersoon om samen met u antwoorden op de vragen te zoeken én te vinden. Waar nodig worden samen met u oplossingen voor problemen gerealiseerd. Dit doet het Vivera Wijkteam samen met u, met uw directe omgeving, met vrijwilligers en andere professionals. Ons team is duidelijk, praktisch, doortastend en resultaatgericht.

*Wij zijn laagdrempelig bereikbaar en beschikbaar, u kunt binnenlopen, ons bellen of wij komen langs op een locatie bij u in de buurt of bij u thuis.

*Wij willen u helpen met vragen en ondersteunen bij problemen. Wij nemen signalen serieus en denken in oplossingen. Als dat mogelijk is doen wij dat samen met u, uw gezin of familie, vrienden, buren, vrijwilligers (tijdens activiteiten) en professionals (zoals de wijkbeheerder of uw apotheekbezorger).

*Onze inzet is zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Van een adviesgesprek,

ondersteuning en kortdurende begeleiding tot aan het voorkomen  van escalaties zoals huisuitzettingen, huiselijk geweld of mishandeling.

*We zijn gericht op kwetsbare inwoners en willen helpen bij het vergroten van eigen
kracht en het optimaliseren van deelname aan onze samenleving.


Voor meer informatie kijk op de website van ViveraZwijndrecht.