ZorgSaamZorgen

Zorgen moet je doen, niet maken

Eenzaamheid onder mantelzorgers: pijn door veranderende relaties

Wanneer intensieve, langdurige zorg voor naasten leidt tot overbelasting, sociale isolatie en eenzaamheid
Goede contacten met een gevarieerd konvooi van familieleden, vrienden en anderen vormt de basis voor gevoelens van sociale verbondenheid. Wederkerige aandacht voor elkaar en klaarstaan om elkaar bij praktische of emotionele problemen in het dagelijks leven te ondersteunen, functioneert als een soort van ‘eerstehulplijn’ in de directe omgeving. Wanneer de ‘eerste hulp’ uitgroeit en overgaat in intensieve, langdurige zorg, ontstaat een andere situatie. Helpers worden dan vaak mantelzorgers.

Voor meer over dit thema klik door naar het gehele artikel van Coalitie erbij.